Zapraszamy do opłat online

Pojawiła się możliwość wniesienia opłat za wędkowanie poprzez stronę internetową https://zezwolenia.pzwradom.pl/.