Historia

Nasze koło zostało założone 30 listopada 2001 r. (pismo do zarządu okręgu radomskiego)

Wybrany zarząd:
- Kowalski Piotr - prezes
- Żak Marian - v-ce
- Ludwicki Maciej - sekretarz
- Boruch Jan - skarbnik
- Krakowski Jarosław - członek
- Włodarczyk Elżbieta - j/w
- Kowalski Paweł - j/w
- Morawski Mariusz - j/w
- Sola Mirosław - j/w

Siedziba Koła: ul. Rwańska 9 sklep wędkarski „Viking.
Działania zarządu i nie tylko:
12.02.2002 - zarząd koła wystąpił pismem do zarządu okręgu z deklaracją pomocy społecznej przy odławianiu i transporcie ryb z zalewu w Drzewicy, przed remontem zapory z prośbą o podanie terminu planowanego odłowu ryb.
28.02.2002 - w imieniu 11 wędkarzy okręgu radomskiego świadków spuszczania wody w Drzewicy zwrócono się pisemnie do zarządu okręgu radomskiego w sprawie nieprawidłowego odłowu ryb ze zbiornika zaporowego w Drzewicy.
2.03.2002 - podjęto uchwałę wnioskującą o wprowadzenie całkowitego zakazu połowu na spinning do dnia 30 kwietnia, ze względu na odławianie szczupaków tarlaków (okręg uchwałę otrzymał).
1.08.2002 - podjęto uchwałę o przeniesieniu siedziby koła z ul.Daszyńskiego na ul.Rwańską 9 (sklep wędkarski Majkusiak Halina, Mazur Andrzej); członkowie koła zostali poinformowani listownie o zmianie siedziby koła.
2.09.2002 - zarząd koła złożył pismo na ręce prezesa okręgu Antoniego Chmury odnośnie artykułu w „Słowie Ludu” z dnia 6.08.02 r. pt. ”Członkowie PZW kłusowali w Domaniowie” z podtytułem „Ryby bez miary”.
4.07.2003 - do zarządu okręgu złożono pismo odnośnie ciężkiego pobicia kolegi z naszego koła Jana Woracha w dniu 23.06.2003 r. przez pracowników z obiektu stawowego w Piastowie gm. Jedlińsk; kolega łowił ryby na rozlewisku przy zaporze od strony stawów.
Zarząd okręgu przekazał pismo do starostwa powiatowego, które odpowiedziało (pisma do wiadomości koła):
1. pismem z dnia 1.10.03 skierowanego do gospodarstwa produkcyjno-handlowego „KAP” sp. z o.o. w Piastowie dot. odniesienia się do zarzutów zawartych w skardze koła naszego;
2. z dnia 2.10.03 do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie Posterunek Terenowy w Radomiu pismo wyjaśniające, że starostwo jest właściwe do rozpatrywania spraw w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na szczególne korzystanie z  wód, a nie do rozstrzygania sporów pomiędzy wędkarzami a ochroną urządzeń obiektu stawowego w Piastowie.
24.03.04 - zarząd okręgu otrzymał od nas uchwałę nr 4/2004 z dnia 20.03.04 dot. obiektu stawowego w Piastowie gm. Jedlińsk.
W dniu 20.02.04 podpisano porozumienie pomiędzy naszym kołem a kołem nr 41 Radomka - Jedlińsk o połączeniu się kół, jednak to nie doszło do skutku, powód – brak możliwości takiej w statucie PZW.
5.04.04 - pismo do zarządu okręgu odnośnie wprowadzenia zakazu wywożenia łodziami zestawów na zbiorniku w Domaniowie; pomimo wprowadzenia takowego zakazu przez okręg część wędkarzy olewa to równo w myśl zasady Kalego: Kali ma dobrze bo może robić, ale Kalemu źle bo nie może tego robić.
30.05.2004 - zorganizowano zawody z okazji dnia dziecka w Jedlnii Letnisko; sponsorem zawodów był Andrzej Matysiak z Białobrzeg producent spławików.
22.06.04 - wpłynął protest do zarządu okręgu a do wiadomości do naszego koła od członków naszego koła w sprawie nietaktownego  zachowania się osób zabezpieczających teren zawodów w Domaniowie.
Wrzesień 2005 - zgłoszono kandydatów do społecznej straży rybackiej, tj. 6 osób takich jak: Żak Marian, Kowalski Paweł, Matecki Grzegorz, Wójtowicz Krzysztof, Jagiełło Mariusz, Kowalski Piotr.

W 2005 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd:
Kowalski Piotr - prezes
Magdzik Sylwester - v-ce
Wójtowicz Krzysztof - sekretarz
Boruch Jan - skarbnik
Komisja rewizyjna:
Zdral Witold - przewodniczący
Żak Marian - członek
Kaźmierczak Sylwester - j/w
Sąd koleżeński:
Roziński Robert
Jagiełło Mariusz
Boruch Marian
Na zjazd delegatów wytypowano Piotra Kowalskiego i Mariana Żaka z wytypowanych kandydatów:
1. Jan Teodorowicz
2. Piotr Kowalski
3. Marian Żak

Historia zawodów z cyklu "Wędkarz Roku":

Rok 2002:
Ilość członków na 31.12.2002 r. – 161
Zawody:
- 19.05 - spławikowe na Borkach w Radomiu
- 4.08 - drgająca szczytówka w Koszorowie gm. Chlewiska
- 9.06 - spinningowe w Chotczy (Wisła)
- 22.09 - towarzyskie w Siczkach/Jedlni Letnisko

Rok 2003:
Ilość członków na 31.12.2003 r. – 177
Zawody:
- 5.01 - podlodowe w Sieciechowie
- 13.04 - spławikowe o mistrzostwo koła (I tura) w Przytyku na kanale
- 18.05 - j/w (II tura) w Głuchowie za Grójcem
- 25.05 - spinnigowe w Gulinie
- 2/3.08 - maraton w Brześcach (Wisła)
- 7.09 - towarzyskie w spławiku w Siczkach/Jedlni Letnisko
- 5.10 - j/w w Sieciechowie
Wędkarz roku 2003:
1. Kowalski Paweł
2. Kowalski Piotr
3. Matecki Grzegorz

Rok 2004:
Stan na koniec roku - 203
Zawody:
- 18.04 - drgająca szczytówka w Jastrzębiu
- 9.05 - spławikowe o mistrzostwo koła (I tura) w Janikowie
- 16.05 - j/w (II tura) w Gulinie
- 6.06 - j/w (powtórzenie II tury) w Świerżach Górnych za elektrownią
- 24/25.07 - maraton w Łęce
- 26.09 - towarzyskie w Siczkach/Jedlni Letnisko
Wędkarz roku 2004:
1. Kowalski Piotr
2. Kowalski Paweł
3. Kaźmierczak Sylwester

Rok 2005:
Stan na koniec roku - 271
Zawody:
- 24.04 - spławikowe o mistrzostwo koła (I tura) w Brudnowie zalew Domaniów
- 22.05 - j/w (II tura) w Janikowie
- 12.06 - drgająca szczytówka w Domaniowie
- 9/10.07 - maraton w Łęce
- 11.09 - towarzyskie w Siczkach/Jedlni Letnisko
- 2.10 - o puchar prezesa koła w Świerżach Górnych
Wędkarz roku 2005:
1. Kaźmierczak Sylwester
2. Wosztyl Konrad
3. Magdzik Sylwester

Rok 2006:
Stan na 30.06 - 230
Zawody:
- 21.05 - drgająca szczytówka w Brudnowie zalew Domaniów
- 10.06 - spławikowe o mistrzostwo koła (I tura) w Janikowie
- 11.06 - j/w (II tura) w Janikowie
- 8/9/07 - maraton na zalewie Domaniów od strony Kalenia
- 20.08 - o puchar prezesa koła w Świerżach Górnych
- 7.09 - zawody w Toporni
Wędkarz roku 2006:
1. Kaźmierczak Sylwester
2. Włodarczyk Łukasz
3. Magdzik Sylwester

Rok 2007:
Zawody:
- 13.05 - drgająca szczytówka zalew Domaniów Brudnów
- 02.06 - spławikowe mistrzostwa koła Domaniów - Brudnów
- 7-8.07 - maraton 20-godzinny - Łęka
- 12.08 - puchar Prezesa - Świerże Górne poniżej elektrowni
- 02.09 - puchar Zarządu Koła - Topornia
- 07.10 - zakończenie sezonu - Siczki
Wędkarz roku 2007:
1. Kaźmierczak Sylwester
2. Jakubowski Wojciech
3. Grabarczyk Grzegorz

Rok 2008:
Stan na koniec 2008 - 433
Zawody:
- 20.04 - drgająca szczytówka  - Stężyca
- 18.05 - puchar Zarządu - Pionki
- 31.05 - spławikowe mistrzostwa koła - Zwoleń
- 5-6.07 - maraton 20-godzinny - Łęka
- 24.08 - puchar Prezesa - Pionki
- 21.09 - zakończenie sezonu - Janików
Wędkarz roku 2008:
1. Kaźmierczak Sylwester
2. Jakubowski Wojciech
3. Grabarczyk Grzegorz

Rok 2009
Stan na koniec 2009 - 628

Rok 2010
Stan na koniec 2010 - 641

Rok 2011
Stan na koniec 2011 - 697