O nas

Nasze koło jest jednym z większych w Radomiu.
Stan osobowy na dzień 04.12.2016 wynosił 768 osób.

Zarząd Koła na dzień 21.11.2017
prezes - Paweł Runowski
wiceprezes - Sylwester Magdzik
członek zarządu - Marek Grabarczyk
kapitan sportowy - Kamil Starzyński
gospodarz koła - Marcin Nowak
sekretarz - Jarosław Skrok
skarbnik - Andrzej Mazur
rzecznik dyscyplinarny - Krzysztof Kaim

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Boruch - przewodniczący
Marek Tarnowski

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Krzysztof Kaim
Jerzy Potkański
Jerzy Szałas

Delegaci na zjazd okręgowy:
Krzysztof Kaim
Sylwester Magdzik
Jan Boruch
Zbigniew Szparowski

Skład Komisji d/s Sportu:

Jesteśmy bardzo aktywnym kołem, co roku organizujemy serię zawodów, które umożliwiają współzawodnictwo miedzy członkami naszej społeczności. Co roku przeznaczamy znaczne środki finansowe na nagrody i upominki w tych zawodach. Od 2007 roku jesteśmy obecni także w internecie za pośrednictwem strony www, na której można zasięgnąć aktualnych informacji odnośnie funkcjonowania koła - uchwał, spotkań, rywalizacji, a także zobaczyć jak wyglądają zawody i inne wydarzenia w galerii zdjęć.